• Ordin 564/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 772/564/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 777/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 777/564/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Rectificare din 03.06.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 111/2021, din 03.06.2021

 • Ordin 609/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 609/2021 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” – S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iunie 2021

 • Hotărâre 597/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile proprietate publică a statului și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 595/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2021 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Tenis de Masă asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului cuprins în anexa nr. 30 a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și actualizarea valorii de inventar, a datelor tehnice și adresei acestuia

 • Hotărâre 594/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2021 privind recunoașterea ASOCIAȚIEI SOS SATELE COPIILOR ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică