• Decizie 361/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2022 privind eliberarea doamnei Tudorița Lungu din funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 362/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ioana Lazăr a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației

 • Ordin 3961/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3961/2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

 • Procedură din 06.06.2022, Ministerul Educației

  Procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare, din 06.06.2022

 • Procedură din 06.06.2022, Ministerul Educației

  Procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022-2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elev, din 06.06.2022