• Ghid din 21.05.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Ghidul referitor la cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul, din 21.05.2021

 • Decizie 119/2021, Consiliul Național al Audiovizualului – CNA

  Decizia nr. 119/2021 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Normă 9/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 9/2021 pentru aplicarea Ghidului referitor la cerințele privind comunicarea informațiilor în temeiul Regulamentului privind prospectul

 • Circulară 13/2021, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 13/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din alamă pentru colecționare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020

 • Ordin 360/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 3861/360/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

 • Ordin 3861/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3861/360/2021 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

 • Ordin 107/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.107/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.7/2021

 • Decizie 113/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 113/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

 • Hotărâre 81/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 81/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu – Incubatorul HERA: anticipând împreună amenințarea variantelor virusului care provoacă COVID-19 – COM(2021) 78 final

 • Hotărâre 80/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 80/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale) – COM(2020) 842 final

 • Hotărâre 79/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 79/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE – COM(2020) 825 final

 • Hotărâre 78/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 78/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategie pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE – COM(2020) 711 final