• Hotărâre 756/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

 • Ordin 1000/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1000/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj

 • Normă metodologică din 23.05.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Normele metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, din 23.05.2022

 • Ordin 1337/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1337/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică

 • Decizie 869/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 869/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „pretențiile părții civile”, cuprinsă în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Decizie 656/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 656/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54-59 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției