• Ordin 374/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 374/2022 privind modificarea anexei nr. 2.11 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 373/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 373/2022 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

 • Decizie 86/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 86/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1^2 ) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Decret 899/2022, Președintele României

  Decretul nr. 899/2022 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denunțării Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, și a Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

 • Decret 900/2022, Președintele României

  Decretul nr. 900/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Hotărâre 49/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 49/2022 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților

 • Hotărâre 50/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 50/2022 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților