• Ordin 337/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.541/337/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare și ale art. 34 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Ordin 1541/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.541/337/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare și ale art. 34 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Ordin 186/2022, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 186/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a societății FONDUL DE GARANTARE A CAPACITĂȚII FINANCIARE IFN – S.A.

 • Decizie 366/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 366/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 – Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat din Componenta 14 – Buna guvernare din Planul național de redresare și reziliență (PNRR)

 • Decizie 365/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2022 privind numirea domnului Tudor Simota în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 364/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2022 privind eliberarea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc

 • Decizie 363/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2022 privind numirea domnului Răzvan Popescu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Hotărâre 759/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Gărzii Forestiere Oradea, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Hotărâre 89/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 89/2022 privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2021