• Procedură din 21.05.2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Procedura de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist, din 21.05.2018

 • Ordin 1690/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 1690/2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist

 • Ordin 1118/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 873/1118/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordin 873/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 873/1118/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Hotărâre 495/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2018 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

 • Hotărâre 493/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2018 pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 • Hotărâre 489/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60 + 145 – km 76 + 277”, județul Vrancea

 • Hotărâre 488/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020

 • Hotărâre 95/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 95/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/. . . și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 – COM (2018) 286 final

 • Hotărâre 93/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 93/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere – COM (2018) 241 final

 • Hotărâre 92/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 92/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale – COM (2018) 239 final

 • Hotărâre 90/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 90/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei – COM (2018) 231 final

 • Decret 529/2018, Președintele României

  Decretul nr. 529/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 • Lege 162/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

 • Decret 528/2018, Președintele României

  Decretul nr. 528/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 • Lege 161/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

 • Decret 527/2018, Președintele României

  Decretul nr. 527/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Lege 160/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008