• Decizie 95/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 95/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 744/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2022 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 753/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2022 privind aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia Autonomă „Monetăria Statului” pentru exercițiul financiar al anului 2021

 • Hotărâre 761/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2022 privind închirierea unor părți din imobilele 1535 și 2771 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 762/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2022 privind recunoașterea Asociației „Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare”, județul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 763/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea unor centre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în domeniul public al orașului Căzănești, județul Ialomița, al orașelor Brezoi și Horezu, județul Vâlcea, și al comunei Petrești, județul Dâmbovița, și de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 772/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare

 • Metodologie din 08.06.2022, Guvernul României

  Metodologia de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților, din 08.06.2022

 • Ordin 150/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 150/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

 • Ordin 880/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 880/2022 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.057/2020