• Hotărâre 626/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2021 privind aprobarea închirierii imobilului 1425 și a unei părți din imobilul 3448 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 625/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2021 privind înscrierea unor imobile, teren și construcții, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

 • Hotărâre 604/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2021 pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă

 • Ordonanță de urgență 46/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului