• Ordin 882/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 882/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Ajutor de stat pentru sprijinirea entităților din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19”, aferentă Programului operațional Competitivitate, axa prioritară nr. 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19”, acțiunea 4.1.2 „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19”

 • Ordin 1190/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1190/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – 2022, promoția Paul Negulescu

 • Ordin 1013/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1013/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli modificat pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Regulament din 15.06.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – 2022, promoția Paul Negulescu, din 15.06.2022