• Hotărâre 515/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2020 privind aprobarea închirierii unor părți din imobilele 974 și 1108, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 514/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2020 privind transmiterea unei părți din imobilul 2542, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 505/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală Anticorupție

 • Hotărâre 504/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2020 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 503/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 212/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 212/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 și ale art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Decizie 199/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 199/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice