• Raport 9185/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 9185/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Național Țărănesc Maniu Mihalache, cu ocazia alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Ordin 851/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3107/851/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 3107/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3107/851/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 909/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 909/2021 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020

 • Ordin 908/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 908/2021 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020

 • Ordin 838/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 838/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1.106/2018

 • Procedură din 04.06.2021, Ministerul Finanțelor

  Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia, din 04.06.2021

 • Ordin 630/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 630/2021 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

 • Ordin 629/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 629/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 3.216/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la transmiterea de documente în format electronic către Ministerul Finanțelor și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului

 • Decizie 181/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 181/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 din Codul de procedură civilă