• Ordin 78/2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 78/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne și pentru abrogarea lit. d) a alin. (4) al art. 37 din Instrucțiunile ministrului de interne nr. 171/2001 privind organizarea și desfășurarea activităților de relații publice, tradiții, educație și sport în Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 276/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 276/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 217/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 217/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizie 143/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 143/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale legii, în ansamblul său

 • Hotărâre 105/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 105/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă – COM (2018) 374 final

 • Hotărâre 104/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 104/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier – COM(2018) 373 final

 • Hotărâre 103/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 103/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului – COM (2018) 340 final

 • Hotărâre 101/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 101/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice – COM (2018) 334 final

 • Hotărâre 100/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 100/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene – COM (2018) 327 final

 • Hotărâre 99/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 99/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene – COM (2018) 325 final

 • Hotărâre 97/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 97/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA – COM (2018) 298 final

 • Hotărâre 96/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 96/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.222/2009 – COM (2018) 296 final