• Ordin 4660/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4660/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.495/2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2020

 • Decret 361/2020, Președintele României

  Decretul nr. 361/2020 pentru promulgarea Legii privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social

 • Ordin 756/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1224/756/2020 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Lege 107/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2020 privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social

 • Ordin 1224/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1224/756/2020 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Decret 364/2020, Președintele României

  Decretul nr. 364/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 363/2020, Președintele României

  Decretul nr. 363/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 109/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Regulament din 03.07.2020, Parlamentul României

  Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social, din 03.07.2020

 • Decizie 198/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 198/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-17 și ale art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor