• Ordin 1081/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1081/2022 pentru modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului 208 „Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 • Ordin 135/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 135/2022 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna mai 2022

 • Normă din 02.06.2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Norma sanitar-veterinară privind stabilirea condițiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, din 02.06.2022

 • Ordin 91/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 91/2022 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condițiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate

 • Hotărâre 764/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2022 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice, a denumirii și comasarea numerelor M.F. 26285, 100891 și 144709 la poziția cu nr. 26285, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului, prin Clubul Sportiv „Farul” Constanța

 • Decizie 10/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 10/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) și ale art. 66 lit. a), în ceea ce privește trimiterea la art. 65 lit. h), din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19