• Ordin 1768/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 653/2490/1768/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2490/2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 653/2490/1768/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 653/2018, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 653/2490/1768/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 490/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

 • Decizie 198/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 198/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărâre 89/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 89/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului – COM (2018) 213 final

 • Hotărâre 88/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 88/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi – COM (2018) 209 final

 • Hotărâre 87/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 87/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme – COM (2018) 185 final