• Decizie 21/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 21/2022 privind soluționarea sesizării formulate de către Tribunalul Bacău, Secția penală, în baza art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Hotărâre 765/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară Botoșani, Caraș-Severin, Olt și Sibiu

 • Hotărâre 760/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării

 • Hotărâre 758/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a reevaluării și înscrierii în cartea funciară

 • Hotărâre 771/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2022 pentru modificarea art. 1 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea și schimbarea denumirilor unor unități de cercetare din subordinea Academiei Române

 • Ordin 87/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.87/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.91/2008 pentru aprobarea Regulamentului proprietății imobiliare în Ministerul Apărării Naționale