• Ordin 74/2018, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 74/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție

 • Hotărâre 475/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală

 • Decizie 285/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 285/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa

 • Hotărâre 102/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 102/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi – COM (2018) 336 final

 • Hotărâre 98/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 98/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE – COM (2018) 315 final

 • Hotărâre 94/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 94/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere – COM (2018) 274 final

 • Hotărâre 91/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 91/2018 privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) – COM (2018) 234 final