• Rectificare din 07.07.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020, din 07.07.2020

 • Rectificare din 07.07.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2020, din 07.07.2020

 • Ordin 224/2020, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 224/2020 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordin 176/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 176/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19

 • Decizie 273/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodor Dulceață a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Decizie 272/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2020 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale

 • Decizie 221/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 221/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice