• Procedură din 14.06.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, din 14.06.2021

 • Ordin 991/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 991/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

 • Ordin 345/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 345/2021 privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „TEQBALL”

 • Decizie 357/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2021 privind constituirea și atribuțiile Comitetului pentru redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 601/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, în materia punerii sub interdicție a persoanelor cu dizabilități

 • Decizie 356/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2021 privind numirea domnului Aurelian Mihăilescu în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 • Hotărâre 613/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții puse în funcțiune, precum și trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informații

 • Amendament din 12.03.2021, Ministerul Finanțelor

  Amendamentul nr. 3 convenit între Guvernul României prin Ministerul Finanțelor și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 martie 2021 și la București la 12 martie 2021, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002, din 12.03.2021

 • Hotărâre 612/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2021 pentru aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 martie 2021 și la București la 12 martie 2021, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002

 • Decizie 169/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 169/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a dispozițiilor art. 169^2 din aceeași lege

 • Decizie 161/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 161/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală