• Ordin 105/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordonanță de urgență 109/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE

 • Ordonanță de urgență 108/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Ordin 2090/2020, Ministerul Finanțelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2090/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,3 miliarde dolari americani, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 10 ani sau mai mult și 30 de ani sau mai mult în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Metodologie din 06.07.2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Metodologia privind realizarea examinării medicale a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din 06.07.2020

 • Hotărâre 95/2020, Senatul României

  Hotărârea nr. 95/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărâre 94/2020, Senatul României

  Hotărârea nr. 94/2020 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărâre 93/2020, Senatul României

  Hotărârea nr. 93/2020 privind vacantarea unui mandat de senator