• Ordin 1544/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1544/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut

 • Ordin 1543/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1543/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)

 • Ordin 1542/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1542/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

 • Ordin 964/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 964/2022 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Ordin 599/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 599/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

 • Ordin 83/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 83/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conținutului-cadru al certificatelor de racordare

 • Ordin 82/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 82/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

 • Ordin 1366/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 22/5.841 / 775/1.366/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 775/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 22/5.841 / 775/1.366/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 22/2022, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului – AAAS

  Ordinul nr. 22/5.841 / 775/1.366/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății ACTIVE CONEXE – S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordin 136/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 136/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind stabilirea structurii comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităților sanitare cu paturi, pentru al II-lea ciclu de acreditare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 249/2017