• Ordin 854/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 672/1.405/854/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraș – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1405/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 672/1.405/854/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraș – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 672/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 672/1.405/854/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Pulberi Făgăraș – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 853/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 671/1.407/853/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1407/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 671/1.407/853/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 671/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 671/1.407/853/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea TOHAN – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 602/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 602/2022 pentru completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

 • Ordin 88/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.88/2022 pentru transformarea funcțiilor civile de medic din structurile rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale în funcții militare

 • Hotărâre 777/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”

 • Decizie 344/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 344/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 alin. (2) lit. f) și alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011

 • Decizie 156/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 156/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă