• Ordin 931/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 931/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 793/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 793/2021 privind modificarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora

 • Lege 270/2015(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

 • Ordin 3833/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3833/2021 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: electrician auto și operator montator subansamble

 • Regulament din 15.06.2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Regulamentul privind accesul spectatorilor la evenimentele sportive, din 15.06.2021

 • Ordin 930/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 395/930/2021 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive

 • Ordin 395/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 395/930/2021 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării activităților sportive în spații închise, desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive

 • Decizie 135/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 135/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 3 alin. (2), ale art. 10 și art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărâre 35/2021, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2021 privind participarea Armatei României, cu forțe, mijloace și echipamente, la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2021