• Ordin 887/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 670/1.416/887/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1416/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 670/1.416/887/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 670/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 670/1.416/887/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Metrom – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 852/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 669/1.406/852/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1406/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 669/1.406/852/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 669/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 669/1.406/852/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Fabrica de Arme Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Decizie 74/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 74/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 • Decizie 71/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 71/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizie 68/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 68/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Ordin 152/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 152/2022 pentru modificarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

 • Hotărâre 754/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

 • Hotărâre 101/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 101/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului