• Ordin 722/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 722/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală

 • Ordin 3094/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3094/2021 privind modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019

 • Hotărâre 655/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2021 pentru modificarea și completarea art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare a acesteia

 • Hotărâre 645/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoașterea calificării de medic veterinar și reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 • Hotărâre 644/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2021 privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 838/2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare, dezvoltat de OECD – TALIS 2018

 • Memorandum din 04.04.2021, Ministerul Justiției – MJ

  Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei, din 04.04.2021

 • Hotărâre 643/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2021 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Hașemit al Iordaniei, semnat la Amman la 4 aprilie 2021

 • Hotărâre 640/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, județele Brăila și Tulcea

 • Hotărâre 639/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Podul nou de la Cosmești, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca 5,6 km)”, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 708/2013