• Ordin 80/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 80/2022 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Ordin 1207/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1.054/1.207/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

 • Ordin 1054/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1.054/1.207/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru acordarea unui sprijin financiar operatorilor economici care administrează aeroporturile care în anul 2019 au înregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri și mai mic de 3 milioane de pasageri, pentru depășirea dificultăților financiare cu care se confruntă, cauzate de criza generată de pandemia de COVID-19

 • Decizie 87/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 87/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) și ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, în ansamblul său, și a dispozițiilor art. I pct. 1 din acest act normativ

 • Decizie 79/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 79/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 6, ale art. 13 lit. a), ale art. 65 lit. h) și ale art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19