• Normă din 30.06.2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Normele privind depunerea candidaturilor pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, din 30.06.2023

 • Hotărâre 62/2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 62/2023 pentru aprobarea Normelor privind depunerea candidaturilor pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Ordin 280/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 280/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații SPP 8 Agroserv Grig – Măicănești din județul Vrancea, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 278/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 278/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Tufești Țibănești din județul Brăila, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 277/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 277/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Amzacea 1 din județul Constanța, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 276/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 276/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Ulmeni-SPP106 din județul Călărași, în proprietatea acestei organizații

 • Decret 972/2023, Președintele României

  Decretul nr. 972/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

 • Lege 197/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

 • Decret 971/2023, Președintele României

  Decretul nr. 971/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale

 • Lege 196/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2023 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale