• Ordin 2118/2022, Autoritatea pentru Digitalizarea României – ADR

    Ordinul nr. 918/2.118/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020

  • Ordin 918/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

    Ordinul nr. 918/2.118/2022 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri” în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b „Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC”, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020

  • Decizie 870/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 870/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și ale art. 3 alin. (3) și (4) și ale art. 4 alin. (9) [în redactarea anterioară modificărilor dispuse prin Legea nr. 199/2019] și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative