• Ordin 506/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 506/2023 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

 • Hotărâre 58/2023, Camera Auditorilor Financiari din România – CAR

  Hotărârea nr. 58/2023 privind convocarea și aprobarea ordinii de zi a Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România pentru alegerea președintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și a auditorului statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în format fizic în data de 16 septembrie 2023

 • Decret 982/2023, Președintele României

  Decretul nr. 982/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

 • Lege 205/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

 • Decret 981/2023, Președintele României

  Decretul nr. 981/2023 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Lege 204/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2023 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Decret 980/2023, Președintele României

  Decretul nr. 980/2023 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Lege 203/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2023 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Decret 977/2023, Președintele României

  Decretul nr. 977/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative

 • Lege 200/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative