• Hotărâre 794/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 794/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  • Decizie 294/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 294/2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, ale art. 38 alin. (2) și (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 14 alin. (1) și (5) și ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

  • Decizie 150/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 150/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 alin. (2) teza întâi din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010, ale art. 7 și ale art. 10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 99 alin. (1), ale art. 129 alin. (2) pct. 2 și ale art. 132 alin. (3) teza întâi din Codul de procedură civilă