• Contract din 23.06.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță, din 23.06.2022

 • Regulament din 23.06.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, din 23.06.2022

 • Ordin 91/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 91/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice

 • Metodologie din 07.06.2022, Ministerul Educației

  Metodologia privind acordarea serviciilor de intervenție timpurie pentru grupele de copii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple, din 07.06.2022

 • Ordin 3975/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3975/2022 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru grupele de intervenție timpurie organizate pentru copiii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple și a Metodologiei privind acordarea serviciilor de intervenție timpurie pentru grupele de copii cu dizabilități senzoriale/dizabilități senzoriale multiple

 • Ordin 1420/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1420/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

 • Decizie 380/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Hotărâre 801/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

 • Ordonanță de urgență 87/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 87/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății

 • Decizie 164/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 164/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil