• Ordin 4098/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4098/2022 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

 • Ordin 4094/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4094/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 5.990/2021 privind menținerea acreditării Universității din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

 • Ordin 1254/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1254/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/01, PNRR/2022/C15/02, componenta 15 – Educație, investiția 1 – Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

 • Ordin 1097/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1097/2022 pentru modificarea Normelor privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere și agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 3/2008

 • Decizie 614/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 614/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 266^3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, introduse prin art. I pct. 102 din Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 30/2017, în ansamblul său