• Ordin 869/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 869/2021 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005

 • Normă metodologică din 09.06.2021, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, din 09.06.2021

 • Hotărâre 646/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni

 • Hotărâre 670/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

 • Ordin 3167/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3167/2021 pentru modificarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituții publice de drept public, în vederea asigurării unei juste reflectări a acestora în contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.239/2019

 • Ordin 1015/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1015/2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021

 • Decizie 370/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 370/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Dina a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice

 • Decizie 369/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 369/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Ioana Lazăr a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Educației

 • Hotărâre 673/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele și în contul statului

 • Hotărâre 672/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2021 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Protecției Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

 • Hotărâre 671/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2021 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2021