• Ordin 53/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 53/2021 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019

 • Ordin 1033/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1033/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți

 • Ordin 1029/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1029/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.674/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public

 • Ordin 962/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 962/2021 privind aprobarea Listei criteriilor sectoriale și a pragurilor critice aferente sectorului ICN – infrastructură critică națională – „Sănătate”

 • Ordin 379/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 379/2021 privind recunoașterea oficială a practicării în România a ramurii de sport „Schi nautic și Wakeboard”

 • Ordin 122/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.122/2021 pentru modificarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.122/2014

 • Hotărâre 663/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2021 privind recunoașterea Asociației Orchestra Simfonică București ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 661/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului S.E.

 • Hotărâre 660/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2021 pentru desființarea activității „Revista Obiectiv” de pe lângă Inspecția Muncii și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii

 • Ordonanță de urgență 59/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal