• Decizie 162/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 162/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și a ordonanței de urgență, în integralitate

 • Decizie 104/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 104/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14^2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 105/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români

 • Decizie 86/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 86/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și ale art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Ordin 77/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 77/2023 pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a produselor standardizate pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A. (Romanian Commodities Exchange – S.A.), aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2021

 • Ordin 205/2023, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 205/2023 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iunie 2023

 • Ordin 78/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 78/2023 pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea pieței centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susținută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019

 • Ordin 82/2023, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 82/2023 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor