• Anexă din 07.07.2023, Guvernul României

  Anexa privind emiterea autorizației de mediu pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” – S.A. – Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitești, din 07.07.2023

 • Decizie 61/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 61/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției

 • Decizie 276/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Ivășchescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova

 • Decizie 275/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2023 privind numirea doamnei Luminița Toderașcu în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

 • Ordin 140/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.140/2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condițiilor și a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale

 • Ordin 1387/2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1387/2023 pentru încetarea aplicabilității Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii, nr. 1.178/2023 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

 • Ordin 2295/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2295/2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.326/2022 pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut

 • Hotărâre 568/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 24/2019 privind emiterea autorizației de mediu pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” – S.A. – Sucursala „Fabrica de Combustibil Nuclear” Pitești

 • Decret 1000/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1000/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Lege 215/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2023 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

 • Decret 1001/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1001/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Lege 216/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal