• Anexă din 23.06.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 987/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2021-14 mai 2022, din 23.06.2021

 • Ordin 987/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 987/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2021-14 mai 2022

 • Hotărâre 683/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare intersecție cu sens giratoriu la intersecția DN 2 km 100 + 700 cu DN 2B km 0 + 000, ieșire din localitatea Spătaru din județul Buzău”

 • Hotărâre 682/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 73 km 3 + 250 la intersecția DN 73 cu DJ 703 K pe raza localității Mărăcineni”

 • Hotărâre 681/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2021 privind aprobarea obiectivelor etapei a XXI-a 2021 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

 • Hotărâre 668/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2021 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

 • Hotărâre 86/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 86/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) – COM (2021) 130 final

 • Hotărâre 85/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 85/2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) – COM (2021) 140 final

 • Decret 754/2021, Președintele României

  Decretul nr. 754/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială

 • Lege 180/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială

 • Decret 753/2021, Președintele României

  Decretul nr. 753/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

 • Lege 179/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2021 pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

 • Decret 752/2021, Președintele României

  Decretul nr. 752/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 • Lege 178/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 • Decret 751/2021, Președintele României

  Decretul nr. 751/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013

 • Lege 177/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013