• Ordin 2188/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2188/2023 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 17-28 iulie 2023, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

 • Hotărâre 570/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2023 privind modificarea și completarea, după caz, a codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 231/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 231/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 425^1 alin. (1) și ale art. 488^6 alin. (7) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 1978/2023, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 1978/2023 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3.243/2022

 • Ordin 1908/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1908/2023 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță