• Anexă din 27.06.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.698/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, din 27.06.2022

 • Ordin 3876/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3876/2022 privind acordarea acreditării Grădiniței cu program normal și program prelungit „Castelino Baby” din municipiul București

 • Ordin 3874/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3874/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Fundației „Smart Children” din municipiul Brașov pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială „PREMS” din municipiul Brașov

 • Hotărâre 813/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării

 • Hotărâre 807/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, aflate pe raza localităților Budeasa, Curtea de Argeș, Mălureni și municipiul Pitești, din județul Argeș

 • Decizie 660/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 660/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 489 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decizie 657/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 657/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. XVIII teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și ale art. 64 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 73 alin. (2) și ale art. 74 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Ordin 1698/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1698/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative