• Circulară 14/2021, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 14/2021 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de relații diplomatice între România și Japonia

 • Ordin 1087/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1087/2021 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea și completarea acestora

 • Decizie 371/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 371/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sandu Cristi a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordonanță de urgență 66/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 65/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative

 • Ordonanță de urgență 64/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022

 • Ordonanță de urgență 63/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 63/2021 pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

 • Ordonanță de urgență 62/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021

 • Ordonanță de urgență 61/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 204/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 204/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală