• Ordin 86/2021, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN

  Ordinul nr. 86/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

 • Ordonanță de urgență 78/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret

 • Ordonanță de urgență 77/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 77/2021 privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale

 • Ordonanță de urgență 76/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Ordonanță de urgență 75/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030

 • Ordonanță de urgență 74/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

 • Decizie 176/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 176/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) raportate la cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare