• Ordonanță de urgență 80/2021, Guvernul României

    Ordonanța de urgență nr. 80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor

  • Decret 782/2021, Președintele României

    Decretul nr. 782/2021 privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios

  • Decret 781/2021, Președintele României

    Decretul nr. 781/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014