• Decizie 192/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 192/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1^1 ) și (1^3 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale art. 11 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Hotărâre 69/2023, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 69/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România

 • Hotărâre 578/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, precum și pentru suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzut pentru Direcția Națională Anticorupție

 • Hotărâre 579/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2023 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023

 • Hotărâre 581/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2023 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Spitalul General CF Simeria, în domeniul public al orașului Simeria, județul Hunedoara, precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 582/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2023 privind modificarea valorilor de inventar și caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud

 • Hotărâre 583/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2023 privind desființarea Unității de asistență medico-socială de pneumoftiziologie Sânpetru, județul Brașov

 • Ordin 297/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 297/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Nucet Valea Nucarilor din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 298/2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 298/2023 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și situată pe teritoriul Organizației utilizatorilor de apă pentru irigații Tăușan Valea Nucarilor din județul Tulcea, în proprietatea acestei organizații

 • Ordin 145/2023, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.145/2023 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.20/2021

 • Ordin 2186/2023, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2186/2023 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

 • Ordin 2230/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2230/5050/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022