• Hotărâre 555/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor și spații conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG”

 • Hotărâre 554/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2018 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărâre 546/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Bacău”

 • Hotărâre 542/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2018 pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 • Hotărâre 541/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 • Decizie 263/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 263/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

 • Decret 615/2018, Președintele României

  Decretul nr. 615/2018 pentru numirea președintelui Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție

 • Decret 610/2018, Președintele României

  Decretul nr. 610/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Lege 208/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României