• Regulament din 29.06.2018, Consiliul de Mediere

  Regulamentul privind normele de organizare internă ale Consiliului de mediere pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația și reglementările în domeniul medierii, din 29.06.2018

 • Hotărâre 119/2018, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 119/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Decizie 498/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 498/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și (3), precum și a sintagmei „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decizie 353/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 353/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 250 alin. (1) și art. 360 din Codul penal