• Anexă din 29.06.2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-4 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 635/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative, din 29.06.2021

 • Ordin 82/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 82/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice

 • Ordin 635/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 635/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative

 • Ordin 803/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 803/2021 privind acordarea titlului de parc industrial Societății SENERA LOGISTIC – S.R.L.

 • Decizie 372/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 372/2021 privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

 • Decizie 218/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 218/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 234/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotărâre 89/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 89/2021 privind numirea președintelui Agenției Naționale de Integritate

 • Decret 763/2021, Președintele României

  Decretul nr. 763/2021 pentru promulgarea Legii privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București

 • Lege 183/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2021 privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București

 • Decret 762/2021, Președintele României

  Decretul nr. 762/2021 pentru promulgarea Legii privind alăptarea în spațiile publice

 • Lege 182/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2021 privind alăptarea în spațiile publice

 • Decret 761/2021, Președintele României

  Decretul nr. 761/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise

 • Lege 181/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2021 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise