• Hotărâre 587/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 862/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București km 0+000-100+900, lot 3 sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent Centură Sud și sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centură Nord”, pe raza localităților Joița din județul Giurgiu și Bragadiru și Ciorogârla din județul Ilfov

 • Decret 1026/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1026/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

 • Lege 228/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

 • Decret 1025/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1025/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate

 • Lege 227/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate

 • Decret 1021/2023, Președintele României

  Decretul nr. 1021/2023 privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2024 ca „Anul Avram Iancu”

 • Lege 223/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2023 pentru instituirea anului 2024 ca „Anul Avram Iancu”

 • Ordin 2352/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2352/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative