• Ordin 1170/2018, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1170/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.835/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice

 • Ordin 1175/2018, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 942/1175/2018 privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 942/2018, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 942/1175/2018 privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 570/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate

 • Hotărâre 547/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului – Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”

 • Hotărâre 535/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2018 privind numirea controlorului financiar șef la Corpul controlorilor delegați din cadrul Ministerului Finanțelor Publice

 • Decizie 391/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 391/2018 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol

 • Decizie 355/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 355/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății