• Ordin 1822/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 3900/1822/2018 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 3900/2018, Ministerul Educației Naționale – MEN

  Ordinul nr. 3900/1822/2018 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Ordin 657/2018, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 657/2018 pentru aprobarea zonelor de protecție pentru punctele fixe de măsurare a calității aerului, incluse în Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

 • Decizie 331/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 331/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Decret 587/2018, Președintele României

  Decretul nr. 587/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

 • Lege 195/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție